Lokale regler for Barløseborg Golfklub

Lokal regel 1

Banemarkeringer:

Hvide pæle     Out of bounds
Gule pæle el. plader     Vandhazard
Røde pæle el. plader     Parallel vandhazard
Røde pæle med grøn top     Parallel vandhazard med adgangs- og spilleforbud
Blå pæle el. maling     Areal under reparation
Blå pæle med sort top      Areal under reparation med spilleforbud
Grøn måtte ved 16. hul     Droppezone

Lokal regel 2

Den nærmeste asfaltkant af Skovvangsvej danner out of bounds grænse. En bold der krydser og kommer til hvile på den anden side af vejen er out, selv om den ligger på en anden del af banen.

Lokal regel 3

Ved spil af 15. hul er 14. hul out of bounds. Ved spil af andre huller er hvide pæle ikke-flytbare forhindringer.

Lokal regel 4

Træer med støttepæl og afstandsmarkeringer i fairway og afstandspæle langs fariway er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-2b.

Lokal regel 5

Sten i bunkers er flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-1.

Lokal regel 6

Stensætningen ved 2. og 16. huls green, samt de tre sten ved 200 m mærket på hul 15 er en integreret del af banen.

Lokal regel 7

Den parallelle vandhazard på 14. hul markeret med røde pæle med grøn top er et miljøfølsomt område med adgangs- og spilleforbud. Såfremt bolden er i hazarden, skal spilleren spille en ny bold efter Regel 26-1 med et straffeslag. Såfremt bolden ligger uden for hazarden (through thegreen), men hazardområdet generer spillerens stance eller hans sving, skal spilleren tage lempelse uden straf efter Regel 24-2b. Se i øvrigt side 130 i regelbogen.

Lokal regel 8

Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold er i eller er tabt i en af vandhazarderne bag 15. green, må spilleren enten gå frem efter Regel 26-1 eller, ligeledes med et straffeslag, droppe en bold i droppezonen. Hvis en bold ligger på stien bag 15. green, må spilleren gå frem efter Regel 24-2, eller som yderligere mulighed , uden straf, droppe en bold i samme droppezone, som nævnt ovenfor.

Lokal regel 9

Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold er i eller er tabt i vand­hazarden på 16. hul, må spilleren enten gå frem efter Regel 26-1 eller, ligeledes med et straffeslag, droppe en bold i droppezonen.

Lokal regel 10

Ved hul 16 er det tilladt at placere bolden på måtten i dropzonen

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF DISSE REGLER:

Hulspil: Tab af hul; slagspil: 2 straffeslag

Lokal regel 11

For al spil på denne bane, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge et instrument, der kan måle afstand.
Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. hældning, højdeforskel vindhastighed, m.v.), er dette i strid med Regel 14-3 og straffen er:

STRAF FOR OVERTRÆDELSE:

Diskvalifikation.