Udvalget tager stilling til spørgsmål vedrørende golfreglerne evt. i samarbejde med DGU.

Ved tvivlsspørgsmål om for høje eller for lave handicaps korrigerer udvalget handicaps efter retningslinierne omtalt i EGA handicapsystemets § 13.

Udvalget består af

 Torben Wolstrup    

 

Formand

Torben Wolstrup
wolstruptorben@gmail.com
Mobil: 61 67 10 89

    Olav Nielsen    

 

Medlem

Olav H. Nielsen
ohn1@live.dk 
Mobil: 51 54 09 17

                   
                   
Foto på vej    

 

Medlem

Torben Kjærgaard
torbenkjaergaard2@gmail.com  
Mobil: 27 19 95 59

     Foto på vej    

 

Medlem

Lasse Andersen
info@posterstyle.dk 
Mobil: 31 57 68 98

Nye golfregler 2016-2019

Der er kommet nyt regelsæt fra R&A og USGA med virkning fra 1. januar 2016. De nye danske regelbøger kan købes i sekretariatet for 20 kr.
Der er forholdsvis få store ændringer, og de vigtigste gennemgås kort nedenfor:

Regel 6-6d (Forkert score på hul)

Tidligere blev en slagspiller diskvalificeret hvis man indleverede en score, der på noget hul var lavere end den faktiske score.
En ny undtagelse til denne regel bevirker, at en spiller ikke diskvalificeres for at aflevere en lavere score end den faktiske score på et hul, hvis spilleren ikke har medregnet straffeslag, som han ikke vidste, han havde pådraget sig, før han indleverede scorekortet.
Under sådanne omstændigheder pådrager slagspilleren sig straffen som foreskrevet i den anvendelige Regel samt yderligere to straffeslag for hvert hul, hvorpå slagspilleren har begået brud på regel 6-6d.

Regel 14-1b (Forankring af køllen)

Fra 2016 er det forbudt at forankre køllen (typisk mave- og hageputtere) enten direkte eller indirekte under udførelse af et slag.
Med ”forankring” menes alle former for fastgørelse eller fastholdelse af enden af putteren under et slag (den fremadgående bevægelse).
Straffen er tab af hul i hulspil eller 2 straffeslag i slagspil.

Regel 18-2b (Bold flyttet efter adressering)

Denne regel er slettet.
Dette betyder, at hvis en bold i hvile flytter sig, efter at spilleren har adresseret den, er spilleren ikke længere automatisk dømt til at have forårsaget, at bolden flytter sig (med mindre det var så godt som sikkert, at det ikke var spilleren, der forårsagede, at bolden flyttede sig).
Nu er det sådan, at hvis bolden flytter sig efter at spilleren har adresseret den, sker tildelingen af en straf efter Regel 18-2 kun, hvis spilleren reelt var skyld i, at bolden bevægede sig.

Regel 26 2a (Bold spillet fra et sted i en vandhazard)

Reglen er omformuleret for at gøre den tydeligere.
Hvis en bold, der spilles fra et sted i en vandhazard, kommer til hvile i den samme eller en anden vandhazard efter slaget, må spilleren:
(i) med et straffeslag spille en bold fra et sted så nær som muligt ved det sted, hvorfra det sidste slag blev udført udenfor vandhazarden eller
(ii) med et straffeslag gå frem efter Regel 26-1a (droppe i hazarden, hvorfra den oprindelige bold blev spillet), eller 26-1b (lige linje bagud fra referencepunktet) eller ved parallel vandhazard, 26-1c (inden for 2 køllelængder fra referencepunktet). Referencepunktet er det sted, hvor den oprindelige bold sidst krydsede grænsen til den hazard, hvori den ligger.
Note: Hvis spilleren går frem efter Regel 26-1a ved først at droppe en bold i hazarden så tæt som muligt ved det sted, hvorfra den oprindelige bold sidst blev spillet, men derefter vælger ikke at spille den droppede bold, må spilleren gå frem efter afsnit (i) ovenover, Regel 26-1b eller, hvis anvendelig, Regel 26-1c.
Hvis han gør det, pådrager han sig i alt 2 straffeslag: Et straffeslag for at gå frem efter Regel 26-1a, og yderligere et straffeslag for derefter at gå frem efter afsnit (i) ovenover, Regel 26-1b eller Regel 26-1c.

Tillæg IV-5 Afstandsmålere

Ifølge regel 14-3 er afstandsmålere ikke tilladt, medmindre der er en lokal regel herom.
I Barløseborg Golfklub har der hidtil været en lokal regel, der tillader almindelige afstandsmålere, men som forbyder apparater som smartphones, PDA’er eller lignende, der ud over afstand kan give spilleren forbudte oplysninger såsom hældning, vindhastighed, vindretning, temperatur, køllevalg mm., uanset at en spiller ikke anvender disse funktioner under spillet.
Efter de nye regler må disse multifunktionelle enheder anvendes, blot man ikke anvender de forbudte funktioner.
Hvis spilleren alligevel gør det, så medfører den første overtrædelse 2 straffeslag i slagspil (tab af hul i hulspil) og næste overtrædelse medfører diskvalifikation.
Der vil derfor være behov for at ændre den lokale regel!

Regel- og Handicapudvalget marts 2016